Privacy Statement

Absoluta Food & Facilities BV hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website absoluta.nl en de bezoekers die toegang hebben tot onze website.

Door het bezoeken en/of bestellen van diensten op absoluta.nl gaat u akkoord met, en voor zover vereist geeft u toestemming voor de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. INFORMATIEVERWERKING

1.1 Indien u absoluta.nl bezoekt of een bestelling doet , zal u gevraagd worden om informatie over uzelf, waaronder uw naam, bedrijfsnaam en uw contact- en betaalgegevens. We zullen tevens informatie over uw gebruik op absoluta.nl verzamelen alsmede informatie over u afkomstig van de berichten die u post op absoluta.nl en de e-mails die u naar ons stuurt.

1.2 Bij de toegang tot gegevens en/of diensten van absoluta.nl met behulp van mobiele digitale routes zoals (maar niet beperkt tot) mobiele telefoon, tablet of andere apparaten/technologie, zijn de regels van absoluta.nl met betrekking tot gegevensverzameling en gebruik, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, ook van toepassing. Wij kunnen technische informatie verzamelen van uw mobiele telefoon of het gebruik van onze diensten via een mobiele telefoon, zoals locatiegegevens en bepaalde kenmerken van, en prestatiegegevens over uw toestel, bezorg-/besturingssysteem, waaronder toestel- en aansluittype, IP-adres en mobiele betaalmethodes. Tenzij u ervoor heeft gekozen anoniem te blijven via uw toestel en/of platforminstellingen, zal deze informatie automatisch worden verzameld en door ons worden gebruikt als u via de browser van uw mobiele telefoon of een ander device gebruikt maakt van de dienst.

2. GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

2.1 Uw gegevens stellen ons in staat om u toegang te verschaffen tot de relevante onderdelen van absoluta.nl en om de door u gevraagde diensten te leveren. Dit stelt ons in staat om u facturen te sturen en om contact met u op te nemen voor zover dat nodig is met betrekking tot onze diensten. Wij zullen de verzamelde gegevens tevens zo gebruiken en analyseren dat wij onze onderneming kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, of voor ieder ander doeleinde, hetzij statistisch hetzij analytisch, en om ons te helpen fraude te voorkomen. Voor zover doelmatig, nu en in de toekomst, heeft u de mogelijkheid uw voorkeuren te uiten omtrent het gebruik van uw gegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid

2.2 We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw mening over onze diensten en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen met betrekking tot absoluta.nl of onze diensten.

2.3 Daar waar u dat heeft aangegeven, heeft u ermee ingestemd dat wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze andere producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, waaronder diensten die onderwerp van direct marketing kunnen zijn. We kunnen contact met u opnemen door middel van de post, de telefoon, een mobiel bericht (SMS, MMS etc.) alsook via de e-mail.

2.4. Daar waar u dat heeft aangegeven, heeft u ermee ingestemd dat we informatie kunnen delen met derde partijen (waaronder de sectoren in het voedsel, drinken, vrije tijd, marketing en reclame) om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden (via de post, de telefoon, mobiele berichten (SMS, MMS etc.) en/of e-mail) van producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn en om ons te helpen de informatie die we hebben verzameld te analyseren zodat wij onze onderneming en diensten voor u kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

2.5. Indien u niet wilt dat wij op deze manier gebruik maken van uw gegevens of van gedachten verandert over dat er in de toekomst contact met u kan worden opgenomen, laat het ons dan weten door gebruik te maken van de contactgegevens, zoals hieronder uiteengezet en/of uw profiel dienovereenkomstig te wijzigen.

2.6. Let op: door het geven/indienen van commentaar en feedback met betrekking tot absoluta.nl en de diensten, stemt u ermee in dat wij uw commentaar en feedback gebruiken op absoluta.nl en als marketing- en reclamemateriaal. Wij zullen u voor dit doel alleen identificeren door uw voornaam en de stad waar u woont te vermelden.

3. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

3.1. De informatie die u ons verstrekt, zal worden overgedragen aan en opgeslagen op onze servers.

3.2. Derden partijen verwerken informatie zoals creditcardbetalingen en verstrekken ondersteunende diensten die verband houden met betalingen voor ons. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan restaurants ("Partner Leveranciers") waar u uw bestelling heeft geplaatst. Door het toezenden van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. absoluta.nl zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

3.3. Indien u hiermee heeft ingestemd kunnen we toestaan dat zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing- en reclamebedrijven, onze dochter­ondernemingen en gelieerde ondernemingen, af en toe contact met u opnemen over diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Zij kunnen contact met u opnemen via de telefoon, SMS alsook via de e-mail. Als u van gedachten verandert over het feit dat in de toekomst door deze bedrijven contact met u kan worden opgenomen, laat ons dat dan weten door gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder uiteengezet en/of door uw profiel dienovereenkomstig te wijzigen.

3.4. Indien onze onderneming een samenwerkingsverband aangaat met, wordt verkocht aan of fuseert met een andere onderneming, dan wel een andere onderneming koopt, zullen uw gegevens openbaar worden gemaakt of worden overgedragen aan de doelvennootschap, onze nieuwe zakenpartners of eigenaren of hun adviseurs.

3.5. Indien wij verplicht zijn uw gegevens openbaar te maken of deze gegevens te delen om te voldoen aan (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn om te voldoen aan) een wettelijke verplichting, en/of om nakoming van onze Websitevoorwaarden en ieder andere overeenkomst af te dwingen, en/of om de rechten van absoluta.nl, Partner Restaurants of andere te beschermen kunnen wij de gegevens die u ons heeft verstrekt gebruiken. Dit houdt tevens het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en andere organisaties ten behoeve van de bescherming en de preventie tegen fraude.

4. BEVEILIGING EN GEGEVENSBEWARING

4.1. Wij nemen stappen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies en onvoorziene vernietiging of beschadiging. Wij zullen uw gegevens een redelijke periode bewaren of zo lang als de wet dat vereist.

4.2. Indien u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u de toegang krijgt tot bepaalde delen van absoluta.nl bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We adviseren u dit wachtwoord met niemand te delen.

4.3. Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw informatie te beschermen kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u hebt doorgegeven aan absoluta.nl niet garanderen. Het overdragen van gegevens gebeurt op eigen risico. Als wij eenmaal uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

5. TOEGANG EN UPDATEN

U heeft het recht de informatie, die wij van u hebben te zien ("Toegangsverzoek") en ons te verzoeken wijzigingen aan te brengen om te verzekeren dat deze gegevens juist en up-to-date zijn. Als u dit wenst te doen, neem dan contact op via de contactgegevens zoals hieronder uiteengezet.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Iedere wijziging van ons Privacybeleid zal worden gepost op absoluta.nl en, in voorkomend geval, door middel van een e-mailmelding.

7. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom en kunnen worden verzonden naar info@absoluta.nl.